Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Şehrikeyif olarak sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak site ziyaretçisi ve müşteri verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1-Veri sorumlusu:

TVİ Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (Şehrikeyif, Site)

Adres: Kozyatağı Mh. Nevzat Bulut Sk. No: 4 Dükkan 2, Kadıköy-İstanbul

2-İştirak ve Bağlı Ortaklıklar:

TVİ Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (Hizmet Sağlayıcı)

TVİ Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti. (Marka Sahibi)

3-Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:

4-İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir:

5-İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Müşterilerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar ve/veya telefon vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileri (isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları), çerez kayıtları, işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi ve E-posta aboneliği kayıt olma zamanı) işlenecektir.

6- İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:  

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

7-Çerezler:

Sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitemize devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Bize KVK Kanuna ilişkin hak ve talepleriniz ve her türlü soru ve görüşleriniz için info@sehrikeyif.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.